Vkladanie a aktualizácia textov a obrázkov

Ako vložiť text na stránku?

 1. Vytvorte "Novú stránku" a ako hlavný blok vyberte "Textový editor".
 2. Po stlačení "Vytvoriť" sa zobrazí preddefinovaný blok "Textový editor".
 3. Napíšte text a uložte.

Ďalšie možnosti práce s Textovým editorom:

Rozmiestnenie obrázkov v texte môžete nastaviť v záložke "Obrázky" . Predtým, ako sa premiestnite na záložku Obrázky, ubezpečte sa, že ste uložili zmeny vykonané v Textovom editore!

Vkladanie hypertextových odkazov

 1. V Textovom editore napíšte text, ktorý má smerovať na daný súbor
 2. Označte text kurzorom myši (zvýraznite ho)
 3. Kliknite na tlačidlo "Vložiť/Zmeniť odkaz" (5. tlačidlo sprava)
 4. V okne s názvom Odkaz nechajte predvolený typ odkazu na URL, zvoľte protokol podľa potreby, zadajte danú URL adresu a kliknite na OK

Ak má firma viacero produktových webov ( tzv. microsite), weby navzájom v súvislostiach prelinkujte. Výsledkom bude vyššia návštevnosť web stránok. Vytvoríte vlastne spätné odkazy na weby z príbuznej oblasti, ak majú dobrý pagerank, efektom z prelinkovania bude posilnenie web stránky vo výsledkoch vyhľadávania vo fulltextových vyhľadávačoch (napr. Google).

Práca s FLOX link

Pomocou tohto nástroja dokážete vytvoriť hypertextové odkazy interne v rámci webu. Postup je podobný ako pri vytvorení klasického hypertextového odkazu.

 1. Napíšte text - znenie odkazu
 2. Označte text kurzorom myši
 3. Kliknite na tlačidlo "Insert/Edit FLOX link" (6. tlačidlo sprava)
 4. V okne Vložiť internú linku sa zobrazí zoznam všetkých položiek v menu - v tvare URL identifikátora ( s pomlčkou)
 5. Kliknite na vybranú položku, ktorú chcete prelinkovať a stlačte OK

Možnosti využitia FLOX link:

 • vytvoríte 1 stránku všeobecné obchodné podmienky a link na ňu uvediete na každej podstránke
 • ak vytvárate skryté stránky s fungujúcou URL adresou, tieto sa nezobrazia v menu na webe. Napíšete na jednej stránke text, ktorý sa bude vzťahovať k viacerým skrytým stránkam a prelinkujete ho

Pozor: ak zmeníte URL identifikátor na stránke, na ktorú nadväzujú FLOX linky, zeditujte nanovo aj všetky FLOX linky, pretože tieto ostanú neplatné.

Vkladanie kotvy do textu

Čo je kotva? Kotva slúži na vytvorenie odkazu v rámci jednej stránky. Na začiatku stránky umiestnite napríklad zoznam produktov podľa názvu a nižšie v texte ich detailnejšie popisujete. Zákazník má záujem o konkrétny produkt zo zoznamu. Klikne na jeho názov a  stránka sa nastaví na tú časť, kde sa píše o ňom, netreba teda zbytočne rolovať.

Vytvorenie kotvy:

 1. V textovom editore najskôr vložte celý text. Kotva sa používa najmä na sprehľadnenie dlhých textov.
 2. Hore na začiatku textu vytvorte "záchytné body", napr. zoznam produktov, či zoznam najčastejších otázok.
 3. Nastavte sa myšou nižšie na názov prvého produktu. Názov vyznačte myšou a skopírujte ho (Ctrl+C). Odznačte názov. Kliknite napr. na začiatok názvu produktu - tu budeme vkladať kotvu.
 4. Kliknite na ikonku "Vložiť / Zmeniť kotvu" (2. tlačdilo sprava)
 5. Ako meno kotvy dajte názov prvého produktu - vložte stlačením Ctrl+V. V  texte sa vytvorí  ikonka kotvy.
 6. Nastavte sa na začiatok stránky - kde máte zoznam produktov, otázok - vyznačte myšou ten názov produktu, s ktorým práve pracujeme.
 7. Kliknite na ikonku " Vložiť / Zmeniť odkaz" (5. tlačidlo sprava)
 8. Typ odkazu - vyberte "Kotva na tejto stránke". Vybrať kotvu - podľa mena kotvy (tu vyberiete z rolovacieho menu ten názov produktu, pre ktorý sme práve vytvárali kotvu)

Ďalšie funkcie systému ObecnaStranka.sk

Standard Maxi

všetky funkcie verze Standard
plus: