Skupiny používateľov

Používateľov webu možno zoskupovať a vytvoriť tak skupiny používateľov s rôznymi právomocami administrácie webu.

Novú skupinu vytvoríte takto:

  1. Premiestnite sa do záložky "Nastavenia"
  2. Kliknite na "Skupiny" a "Nová skupina"
  3. Vyplňte názov skupiny
  4. V zaškrtávacom formulári vyplňte tie polia, ku ktorým má mať právomoc celá skupina. (jedna môže napríklad len pridávať obsah, ďalšia ho aj editovať či mazať.
  5. Kliknite "Vytvoriť"
  6. Právomoci jednotlivých skupín môžete kedykoľvek meniť.
  7. Ďalší krok je priradenie položiek menu skupine. Môžte jej priradiť len editáciu niekoľkých položiek v menu, napríklad aktuality, články. Katalóg produktov môže ostať v právomoci Admina.
  8. Premiestnite sa na záložku "Stránky". Kliknite na všetky tie položky v menu, ku ktorým má mať daná skupina právomoc na editáciu a vo "Vlastnostiach stránky", v poli "Administrátori", zaškrtnite aj danú skupinu. Keď sa potom prihlási člen skupiny, uvidí v menu len tie položky, ktoré má právomoc editovať.

Ďalšie funkcie systému ObecnaStranka.sk

Standard Maxi

všetky funkcie verze Standard
plus: