Rýchlosť načítavania web stránok

Všetci používatelia webu majú jednu spoločnú vlastnosť: neradi čakajú. Čakanie na načítanie stránky núti používateľa robiť aj iné veci, čo rozptyľuje jeho pozornosť. Ak stratí trpezlivosť, web stránku pred načítaním zatvorí.

Rýchlosť načítania má vplyv na:

  • stupeň zážitku používateľov
  • návštevnosť web stránky
  • podiel online tržieb na celkovom predaji firmy a s tým súvisiacu dobu návratnosti investícií.

Systém ObecnaStranka.sk je postavený na moderných webových technológiách XHTML a CSS, vďaka ktorým sa Vaša webová prezentácia načíta a zobrazí najrýchlejšie ako to je možné. 10 sekúnd je limit. Pokiaľ sa web stránka dostane k zákazníkovi do 10 sekúnd, jeho pozornosť zostane venovaná Vašej web stránke.

Ďalšie funkcie systému ObecnaStranka.sk

Standard Maxi

všetky funkcie verze Standard
plus: